2019 m. Talka

2019 m. Svečiuose „Drevinuko“ teatras

2019 m. Vasario 16 šventė

2019 m. Užgavėnės

2019 m. Kaziuko mugė

Darželio aktų salėje vyko grupių prisistatymai.

Vaikai kartu su auklėtojomis ir tėveliais rinko plastiko kamštelius, iš kurių sukūrė grupės simbolį, drauge su muzikos mokytoja išmoko grupės dainelę.

Visi smagiai nusiteikę, susirinko į salę pasipuošę grupės simboliką atspindinčiomis karūnėlėmis. Vaikai pristatė grupės dainelę ir simbolį. Tokiu būdu vaikai susipažino su kitų grupių vaikais ir grupių pavadinimais. Kurdami simbolius iš plastiko kamštelių, vaikai sužinojo, kaip antrines žaliavas galima panaudoti, kad neterštume aplinkos ir saugotume gamtą. Linksmą renginį organizavo Pūkuotukas (auklėtoja Regina), Karsonas (auklėtoja Tatjana) ir Elniukas (auklėtoja Diana). Joms talkino muzikos mokytojos Janina ir Leonarda.

Projektas „Žiemos burtai“

„Ar girdėjote, kad vaikas sudarytas iš šimto? Vaikas turi šimtą kalbų, šimtą rankų, šimtą būdų galvoti, žaisti ir kalbėti, šimtą, visuomet šimtą būdų girdėti, žavėtis ir mylėti, šimtą džiaugsmų dainuoti ir suprasti, šimtą pasaulių atrasti, šimtą pasaulių išrasti, šimtą pasaulių įsivaizduoti.“(LorisMalaguzzi)

Auklėtoja Rasa Bakšenskaitė-Jankauskė ir ,,Nykštukų“ grupės vaikučiai dalyvavo respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų inovatyvių idėjų lauko erdvėse tęstiniame projekte ,,Žiemos burtai“.

Projektu „Žiemos burtai“ siekiama atskleisti ir parodyti, kokia įdomi ir prasminga gali būti vaikų veikla lauke, įprastoje žaidimų aikštelėje.

Projekto organizatorius – Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“.

Tikslas – aktyvinti vaikų žaidybinę veiklą lauke, lavinti kūrybiškumą, pažintinius gebėjimus, patirti atradimo džiaugsmą.

Uždaviniai:

1. Skatinti vaikų domėjimąsi artimiausia aplinka, gebėjimą sutelkti dėmesį, suvokimą, įsiminimą, samprotavimą, problemų sprendimą, kritišką mąstymą, taikant įvairius pažinimo būdus: stebėjimą, eksperimentavimą, modeliavimą, spontanišką kūrimą.

2. Patiriant judėjimo laisvę, padėti atsiskleisti kūrybiškumui ir saviraiškai, skatinti vaikų pasitikėjimą savimi.

3. Inovatyviomis idėjomis dalintis su projekte dalyvaujančiais pedagogais.

Auklėtoja Rasa su vaikučiais organizavo veiklą „ŽIEMOS IŠKYLA SU LEDO KEKSIUKAIS“.

Keksiukų formelėse užšaldė vandenį  nudažytą guašu. Gavosi tobuli ledo keksiukai.

Savo grupės lauko aikštelėje surengė iškylą. Vaikai buvo be galo nustebę. Ši veikla jiems suteikė daug džiugių emocijų. Jie sužinojo, kaip galima sušaldyti ledą, kaip padaryti, kad ledas būtų spalvotas.

2018 m. Kalėdų senelis lanko vaikučius grupėse

2018 m. Kalėdinės eglutės šventė.