Projektas „Rudens koliažas“

2019 m. spalio mėnesį Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Šilelis“ buvo vykdomas projektas ,,Rudens koliažas“. Visų darželio grupių vaikai drauge su savo mokytojomis, vykdė inovatyvias veiklas lauko erdvėse ir dalinosi idėjomis bei patirtimi tarpusavyje. Džiaugiamės įgyvendintų idėjų įvairumu ir dėkojame visiems dalyvavusiems projekte.

eTwinning projektas „Mokausi gamtoje“

Apie projektą

Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Jo metu dalinsimės idėjomis, kad kuo įdomiau ir turiningiau galėtume stebėti, tyrinėti, fiksuoti, fotografuoti gamtą ir jos objektus per visus keturis metų laikus. Patyriminės veiklos pagalba plėtosime vaikų visuminius gebėjimus. Projekto trukmė devyni mėnesiai. Projekto pradžia rugsėjo 12 diena. Mokytojai ir mokiniai pasiūlys įvairias veiklas, išvykas į parką ar kitas lankomas vietas.

Projekto uždaviniai:

atlikti stebėjimus, bandymus, eksperimentus ir kitas veiklas gamtoje, užfiksuojant jos požymius kiekvienu metų laiku.

Tikslai

Projekto tikslas:

1. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis šalimis, dalintis gerąja darbo patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų, siekiant tolimesnės visuminės vaiko ugdymo(si) sėkmės.

2. Patyrimine veikla kaupti gamtos pažinimo patirtį, pastebėti gamtos pokyčius įvairiais metų laikais ir juos užfiksuoti fotoaparatu, ugdyti vaiko norą pažinti, atrasti, pajausti, suvokti.

Oras – puikus, nuotaika – pakili, įspūdžių – daug ir mažiems, ir dideliems. Rudens oras kviečia veikti lauke, grožėtis gamta, aktyviai judėti, pajusti savo kūno galimybes, įvertinti, kaip sekasi draugui. ,,Skruzdeliukų“ ir „Smerfy“ grupių vaikai, vykdant eTwinning projektą, keliavo į Pasakų parką: matavo medžių dydį, rinko gamtinę medžiagą, tyrinėjo spalvas, formas, apžiūrinėjo augančius medelius, susipažino su klevo, liepos ir beržo medžiais. Komentavo, kuo jie skiriasi ir kuo panašūs vieni į kitus. Vaikai pastebėjo medžių lapų formų ir spalvų įvairovę. Buvo ir neatpažintų medžių, kuriuos pasilikome išsiaiškinti kitam kartui. Rudenėjanti gamta ugdytinius stebina ir kartu įkvepia ją stebėti ir tyrinėti, bei užfiksuoti gražius gamtos objektus.

2019 m. Oranžinės šypsenos diena

2019 m. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios žodinės kūrybos ir dailės vaikų parodos „Ruduo ateina laukais ir miškais“ darbeliai

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALI ŽODINĖS KŪRYBOS IR DAILĖS VAIKŲ DARBŲ PARODA „RUDUO ATEINA LAUKAIS IR MIŠKAIS“

2019 m. „Šilelio“ daržo gėrybės

2019 m. Vaikų gynimo diena su Kapitonu Flintu

2019 m. Sportinės varžybos „Spindulio“ progimnazijoje