PARAMA

Norintys paremti mūsų įstaigą, tai gali padaryti:

1. Pervesdami 2% GPM. Išsamiau apie 2% GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėse

www.vmi.lt

www.labdara-parama.lt

2. Savanorišką materialinę pagalbą (išskyrus 2 proc. GPM) galima pervesti į įstaigos paramos fondą – DNB bankas sąsk. Nr. LT684010042403951807, mokėjimo paskirtyje, tam, kad parama nenukeliautų į kitą darželį nes sąskaita bendra visoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms būtina nurodyti ugdymo įstaigą „Šilelis“ ir/ar jos kodą 290026840, galima nurodyti ir tiesioginę šių lėšų panaudojimo paskirtį, pvz. l/d „Šilelis“, įm.kodas 290026840, žaislams ir t. t. pirkti, „           “ grupė.

 

Taip pat visą informaciją, duomenis ir formas galite gauti mūsų lopšelyje-darželyje.

Primename, kad valstybinė mokesčių inspekcija 2% GPM priima iki kiekvienų metų gegužės 1 d.

 

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

Kaip pervesti 2 procentus?

Specialią prašymo formą rasite minėtame VMI puslapyje, spausdami „Duomenų bazės“ – „Formos“. Į langelį „ieškoti pagal numerį arba jo dalį“ įrašykite kodą FR0512, tada atidarykite pavyzdį (PDF) bei formos pildymo taisykles (DOC).

Formą galima pildyti ir siųsti paprastu arba elektroniniu paštu

Formoje užpildykite šiuos duomenis:

1. Jūsų asmens kodas.

2. Jūsų vardas ir pavardė.

3. Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta.

4. Jūsų telefono numeris.

5. Jūsų elektroninio pašto adresas.

6. Mokestinis laikotarpis.

7. Pildymo data.

8. Pažymėti „pirminė“.

9. Antrajame langelyje: 290026840 (l/d „Šilelis“ kodas).

10. Paramos gavėjas: Vilniaus lopšelis -darželis „Šilelis“.

11. Adresas: Sietyno g. 5, LT-04304 Vilnius.

12. 2.00% (jei skiriate 2 procentus).

 

Dar kartą dėkojame Jums už paramą!


DĖKOJAME

 

Vaikų tėveliams, darbuotojams ir kitiems rėmėjams

už lopšeliui-darželiui „Šilelis“ pervestą 2 proc. GPM.

 

Jūsų parama mums padeda ugdyti vaikus, sukurti jiems geresnes sąlygas bei modernizuoti lopšelį-darželį.

 

Tikimės, kad gėrio ir pasitikėjimo tradicija bus tęsiama ir ateityje.

Ačiū Jums už rūpestį, supratimą ir norą padėti.

 

Už 2017 m. gavome 2502,99 Eur paramos.

 

2018 M. IŠ PARAMOS LĖŠŲ PIRKTOS PREKĖS

 

Eil. Nr.

Prekės pavadinimas

Pirkimo data

Suma,

Eur

1.

Patiesalas (gimnastikos) FP03 mm

2018-02-20

126,72

2.

Kilimėliai fitnis 2X2,9

2018-02-26

136,06

3.

Arkinis šiltnamis Klasika

2018-04-20

345,00

4.

Plokštės OSB-3, durų fiksatoriai, raktų pakabukai, durų stabdžių komlektas

2018-06-22

115,71

5.

Renovacijo-remonto darbai (virtuvei palangių atnaujinimas, plytelių klijavimas, sandėlio grindų plytelių klijavimas

2018-08-17

821,00

6.

Vidaus durys su montavimo darbais

2018-10-18

1356,00

7.

Metaliniai gaminiai: vartai, varteliai, automatika

2018-11-12

3000,00

Iš viso:

5900,49