NUOTOLINIS UGDYMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-37 ,,Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, lopšelyje-darželyje „,Šilelis“ nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Grupių mokytojos ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų tėveliams elektroniniu būdu pateiks užduotis, atitinkančias vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, dainelės ir kita), žaidimų aprašymus, patarimus kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose.

 

Tėveliai, atliktų užduočių nuotraukas prašome atsiųsti savo grupių mokytojai adresu, kuriuo drauge sutarsite vykdyti nuotolinio ugdymo procesą.

Tai didelis iššūkis mums visiems. Geranoriškai padėkime vieni kitiems.

Ačiū

 

Pagarbiai

Direktorė Marina Pacevičienė