TĖVELIŲ DĖMESIUI

 

Atkreipiame dėmesį, kad vaikams, kurie turi galimybių likti namuose ir nelankys įstaigos karantino laikotarpiu, mokestis už maitinimą nemokamas, o ugdymo mokestis bus  mokamas įprastai, nes darželiai nėra uždaromi.

 

Šiuo sudėtingu laikotarpiu (atsižvelgiant į įstaigos galimybes), organizuojant vaikų ugdymą, didesnis dėmesys kreipiamas į vaikų fizinį aktyvumą ir todėl kaip įmanoma daugiau laiko bus praleidžiama gryname ore.

 

Darželiuose veikiantys būreliai (jei jie susiję su ugdymo procesu, vyksta toje pačioje grupėje ir būrelį lanko tie patys vaikai), laikantis visų saugumo priemonių karantino metu taip pat gali būti organizuojami.