Tėvelių dėmesiui

Gerb. bendruomenės nariai,

Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ ( https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770 ), prašome ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą organizuoti remiantis šiuo teisės aktu (Nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.), kuris reglamentuoja:

2.2.9.1. p. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
Primename, kad vykstant ugdymo procesui, pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neturi būti įleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas.

 

Todėl organizuojant kalėdines šventes būtina laikytis visų saugumo reikalavimų. Susitikimą su Kalėdų seneliu, jei yra toks bendruomenės poreikis, siūlome organizuoti nuotoliniu būdu naudojant skaitmenines platformas. Pabrėžiame, kad organizuojant šventinius renginius, taip pat būtina užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 

Organizuojant šventes prašome laikytis šių pagrindinių principų: * griežtai laikytis grupių izoliacijos ir organizuoti šventę grupėje (jei organizuojama salėje, po kiekvienos grupės renginio salė dezinfekuojama ir išvėdinama); * maksimaliai išnaudoti galimybes šventės organizavimui lauke/pavėsinėje atskiromis grupėmis;* į įstaigas draudžiama kviesti pašalinius asmenis (fotografus, pasakos personažus ir pan.); * šventės organizuojamos tik vaikams (kviesti tėvus draudžiama); * neorganizuoti bendrų renginių, šventinių pietų, kavos pertraukėlių pedagogams bei darbuotojams; * vienoje grupėje dirba tie patys pedagogai ir jų padėjėjas (vengiama personalo kaitos); * laikytis saugumo ir higienos reikalavimų (patalpų valymas, dezinfekcija, vėdinimas, socialinė distancija, atlydintys ir priimantys vaikus dėvi kaukes); * vaikų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas; * karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvauja;* darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai, privalo likti namie ir konsultuotis su šeimos gydytoju; * darbiniai įstaigos pasitarimai, tėvų susirinkimai griežtai organizuojami nuotoliniu būdu.