Informacija Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms dėl Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos darbo karantino metu

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-36 įsakymu „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, darbą vykdo nuotoliniu būdu.

psichologe

 

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą mokyklų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams.

 

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams. 

Dėl konsultacijų prašome kreiptis el. paštu nuotolinis.ugdymas@vilniausppt.lt, arba tel. (85) 2 65 09 08.

Registruojantis el.paštu, prašome nurodyti rūpimą klausimą, konsultacijos tikslą

Registracija telefonu vykdoma darbo dienomis: 9.00-16.00val. (penktadieniais 9.00- 15.00 val.) Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

 

Vaikų įvertinimas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo, vaikų brandumo įvertinimas dėl paankstinto priešmokyklinio ugdymo, vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas karantino metu nevykdomas.

 

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, pradėtas Tarnyboje iki situacijos dėl koronaviruso grėsmės paskelbimo, bus tęsiamas pasibaigus karantinui. Atšauktos konsultacijos ir sustabdyti pedagoginiai psichologiniai įvertinimai bus atnaujinti pasibaigus karantinui.

Konsultacijų laiką suderinsime su tėvais (globėjais). Vaikų, kurių pedagoginis psichologinis įvertinimas buvo pilnai užbaigtas iki karantino paskelbimo, pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo (7 ir 8 priedai) rengiamos.

Pažymos bus atiduodamos tėvams (globėjams) pasibaigus karantinui.

 

Daugiau aktualios ar atnaujintos informacijos ir pranešimų rasite Tarnybos svetainėje http://vilniausppt.lt/ 

Su šia informacija prašome supažindinti mokyklos bendruomenę.

 

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos administracija

NUOTOLINIS UGDYMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-37 ,,Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, lopšelyje-darželyje „,Šilelis“ nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Grupių mokytojos ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų tėveliams elektroniniu būdu pateiks užduotis, atitinkančias vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, dainelės ir kita), žaidimų aprašymus, patarimus kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose.

 

Tėveliai, atliktų užduočių nuotraukas prašome atsiųsti savo grupių mokytojai adresu, kuriuo drauge sutarsite vykdyti nuotolinio ugdymo procesą.

Tai didelis iššūkis mums visiems. Geranoriškai padėkime vieni kitiems.

Ačiū

 

Pagarbiai

Direktorė Marina Pacevičienė

 

 

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI

Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu

·         Ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, aukštųjų mokyklų) veikla stabdoma nuo kovo 13 d. penkioms savaitėms iki balandžio 17 d., į šį periodą įtraukiant ir Šv. Velykų atostogas.

 

Naujausia apibendrinta informacija koronavirusas-1

 

Edukacinė pamokėlė „Užgavėnių kaukė“

2020 metu vasario 5 d. „Smerfy“ ir „Skruzdėliuku“ grupėse vyko edukacinė pamokėlė „Užgavėnių kaukė“. Ją vedė menų studijos „Spalvų juokas“ dailininkės. Vaikai gamino įvairių Užgavėnių personažų kaukes, visi buvo labai susikaupę ir susidomėję darbu. Paplušėję keletą valandų, mūsų ugdytiniai pasigamino po įspūdingą Užgavėnių kaukę. Jas panaudosime per Užgavėnių švente.

ETwinning projektas „Gyvūnai mūsų draugai“

ETWINNING PROJEKTAS „MEILĖ – DRAUGYSTĖ – GERUMAS – GYVŪNAI MŪSŲ DRAUGAI“   

Dalyvavo grupės „Smerfy“ ir „Skruzdėliukai“

Apie projektą

Kasmet spalio 4-ąją yra švenčiama pasaulinė gyvūnų diena. Jos esmė – prisiminti ir kartu pasidžiaugti, kokią svarbą mūsų gyvenime turi gyvūnai.
Švęskime Pasaulinę gyvūnų dieną kartu!

Tikslai

Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų vertybines nuostatas, kad rūpinimasis gyvūnu moko ne tik atsakomybės ir priežiūros, bet ir užuojautos.

Projekto uždaviniai:

  • Skatinti ugdytinius rūpintis gyvūnais, bei ugdyti atsakomybę už savo ir kitų žmonių elgesį su gyvūnais.
  • Kartu plėtoti vaikų emocinę, socialinę, kultūrinę, meninę patirtį.
  • Skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių bendradarbiavimą.

Darbo eiga

  1. Akcija „Užkrėsk gerumu“ – maisto bei kraiko rinkimas beglobiams gyvūnams įstaigoje ir pristatymas į artimiausią beglobiais gyvūnais besirūpinančia organizaciją.
  2. Pasitelkiant įvairias dailės technikas padaryti kūrybinį darbelį tema „Mano mylimiausias gyvūnėlis“ A4 formatas.
  3. Įvairi veikla, kuri skatintų domėtis gyvūnais ( gyvūnų lankymas ūkiuose, savo gyvūnėlio pristatymas grupėje ir t. t) Veiklas galima talpinti eTwinning platformoje.

 

Įgyvendinant socialinio emocinio ugdymo projekto  veiklas, lopšelyje-darželyje „Šilelis“ organizuota paramos beglobiams gyvūnams akcija „Užkrėsk gerumu“, kurios metu beglobiams gyvūnams buvo renkamas maistas, žaislai bei kitos reikalingiausios priemonės.

Ir mes galime pasidžiaugti jos rezultatais. Akcijos tikslas buvo, kad kiekvienas turėtume galimybę atlikti gerą darbą, paaukodami beglobiams gyvūnams maisto.  Prie akcijos prisijungė visų grupių vaikučiai, darželio darbuotojai.                                                                                                     

Dėkojame Jiems.

Nuoširdų padėkos žodį tariame vaikučių tėveliams, kurie labai gausiai prisidėjo prie šios kilnios ir reikalingos pagalbos. Surinkta: kačių maisto – 45 kg., šunų maisto – 104,800 kg., drabužėliai šuniukams, paklode, lovyte, tualetas kačiukams. Viso – 149,755 kg.

Nuoširdų ačiū tariame už supratingumą, pagalbą beglobių gyvūnų išgyvenimo ir gyvenimo sąlygų pagerinimą.

O labiausiai mums visiems dėkoja VŠĮ „SOS gyvūnai“ – gyventojai. Visa surinkta maistą padovanojome jiems.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158029077183767&id=295297953766

  

2020 m. Svečiuose teatras „Drevinukas“

2020 m. Edukacinė valandėlė „Dantukai“

2020 m. Trys Karaliai

1 2 3 11