Gerb. tėveliai,

 

Atsižvelgdami į augantį COVID-19 susirgimų skaičių ir per lėtą vakcinacijos tempą raginame ir prašome kuo skubiau pasiskiepyti tuos, kurie dar to nepadarė. Pažymime, kad skiepijimo procesas yra nepaprastai svarbus norint greičiau sugrįžti į įprastą gyvenimo tempą, apsaugoti savo ir kitų sveikatą bei gyvybes.

Šiuo metu yra sudarytos visos galimybės patogiai ir greitai pasiskiepyti.

Jūsų patogumui po Vilnių keliauja skiepobusas, kuriame skiepijimas vyksta be išankstinės registracijos.

Skiepobuso grafikas

https://docs.google.com/document/d/1GookgojrSwF0pXr9K_FHZdpbDGtvEiDDjjRcAzzeX74/edit

Skiepytis galima ir užsiregistravus

 https://vakcina.vilnius.lt/

Šia informacija prašom dalytis visais įmanomais būdais su savo pažįstamais, draugais, kvieskite skiepytis visas šeimas.

Raginame kuo skubiau pasiskiepyti, nes tik kartu esame stiprūs ir pajėgūs įveikti pandemiją. Pažymime, kad tik nuo mūsų visų sutelktumo ir sąmoningumo priklauso, kada grįšime į įprastą gyvenimą ir sustabdysime viruso plitimą.

 

 

 

Informacija ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams, jei COVID-19 susirgo ugdymo įstaigos ugdytinis ar darbuotojas

 

Laba diena, gerb. Vilniaus lopšelio-darželio „Šilelis“ bendruomenės nariai,

 

informuojame, kad mūsų mokyklos/darželio klasės/grupės mokiniui /vaikui/ darbuotojui (pasirinkti) patvirtintas susirgimas COVID-19 liga. Prašome Jus išlikti ramiems ir pažymime, kad buvo nedelsiant imtasi visų reikiamų saugumo priemonių:

  • individualiai susisiekta su asmenimis, turėjusiais artimą kontaktą su sergančiuoju, t. y. su asmenimis, bendravusiais su sergančiuoju ilgiau nei 15 min. 2 metrų atstumu 72 val. laikotarpiu iki simptomų pradžios arba teigiamo testo rezultato;
  • artimą kontaktą su sergančiuoju turėję asmenys individualiai informuoti ir izoliuojasi;
  • mokyklos/darželio patalpos dezinfekuotos ir gerai išvėdintos;
  • minimai klasei/grupei ugdymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu;
  • aktyviai bendraujama su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Visuomenės sveikatos biuru bei vykdomi visi jų nurodymai ir rekomendacijos.

 

Asmenys, kurie negavo pranešimo, jog turėjo artimą kontaktą su sergančiuoju, yra kviečiami grįžti ir tęsti mokymosi ar darbo procesą. Užtikriname, kad vaikų ugdymo procesas organizuojamas sklandžiai ir laikantis visų saugumo reikalavimų bei rekomendacijų. Situacijai keičiantis, nedelsdami informuosime papildomai.

 

 

Prašome atidžiai stebėti savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuotis su šeimos gydytoju ir likti namie.

 

Kilus klausimams, maloniai kviečiame skambinti lopšelio-darželio administracijai, tel. 8 5 244 4411, 245 9800.

Tėvelių dėmesiui

Gerb. bendruomenės nariai,

Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ ( https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770 ), prašome ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą organizuoti remiantis šiuo teisės aktu (Nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.), kuris reglamentuoja:

2.2.9.1. p. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
Primename, kad vykstant ugdymo procesui, pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neturi būti įleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas.

 

Todėl organizuojant kalėdines šventes būtina laikytis visų saugumo reikalavimų. Susitikimą su Kalėdų seneliu, jei yra toks bendruomenės poreikis, siūlome organizuoti nuotoliniu būdu naudojant skaitmenines platformas. Pabrėžiame, kad organizuojant šventinius renginius, taip pat būtina užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 

Organizuojant šventes prašome laikytis šių pagrindinių principų: * griežtai laikytis grupių izoliacijos ir organizuoti šventę grupėje (jei organizuojama salėje, po kiekvienos grupės renginio salė dezinfekuojama ir išvėdinama); * maksimaliai išnaudoti galimybes šventės organizavimui lauke/pavėsinėje atskiromis grupėmis;* į įstaigas draudžiama kviesti pašalinius asmenis (fotografus, pasakos personažus ir pan.); * šventės organizuojamos tik vaikams (kviesti tėvus draudžiama); * neorganizuoti bendrų renginių, šventinių pietų, kavos pertraukėlių pedagogams bei darbuotojams; * vienoje grupėje dirba tie patys pedagogai ir jų padėjėjas (vengiama personalo kaitos); * laikytis saugumo ir higienos reikalavimų (patalpų valymas, dezinfekcija, vėdinimas, socialinė distancija, atlydintys ir priimantys vaikus dėvi kaukes); * vaikų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas; * karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvauja;* darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai, privalo likti namie ir konsultuotis su šeimos gydytoju; * darbiniai įstaigos pasitarimai, tėvų susirinkimai griežtai organizuojami nuotoliniu būdu.

 

 

 

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI

 

Atkreipiame dėmesį, kad vaikams, kurie turi galimybių likti namuose ir nelankys įstaigos karantino laikotarpiu, mokestis už maitinimą nemokamas, o ugdymo mokestis bus  mokamas įprastai, nes darželiai nėra uždaromi.

 

Šiuo sudėtingu laikotarpiu (atsižvelgiant į įstaigos galimybes), organizuojant vaikų ugdymą, didesnis dėmesys kreipiamas į vaikų fizinį aktyvumą ir todėl kaip įmanoma daugiau laiko bus praleidžiama gryname ore.

 

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI

demesio

 

Nuo 2020 m. spalio 26 d. vaikų pasitikimą ir išlydėjimą iš įstaigos organizuojame taip, kad būtų išvengta tėvų lankymosi įstaigos patalpose, tai yra, tėvams atvedus vaikus į įstaigą arba atvykus jų pasiimti iš įstaigos,  susisiekiate su pedagogais per grupės mobilųjį telefoną, vaikų prie lauko durų pasitikti ir išlydėti ateis mokytojas, arba mokytojo padėjėjas.

Tėvai į įstaigos patalpas neįleidžiami, vaikų priėmimas/išlydėjimas vykdomas pro artimiausią lauke esantį įėjimą į grupės patalpas.

TĖVELIŲ DĖMESIUI

Primename Jums apie vaikų kasmetinį sveikatos patikrinimą. Daugumos vaikų sveikatos būklė profilaktiškai tikrinama vasarą, nors toks patikrinimas gali būti atliktas ir kitu metų laiku. Tik reikėtų atsiminti: jeigu sena pažyma baigia galioti mokslo metų laikotarpiu, svarbu atlikti naują sveikatos patikrinimą prieš baigiantis senos pažymos galiojimo terminui.

Esamu laikotarpiu mokinių kasmetinio sveikatos patikrinimo taisyklės yra pritaikytos koronavirusinės pandemijos sąlygoms. Remiantis LR sveikatos apsaugos ministro sprendimu (2020-05-14, V-1159, punktas 1.3.6):

Atnaujinti pasibaigusį pažymą bus galima trijų mėnesių po karantino nutraukimo laikotarpiu.

Naujai pradedantys lankyti lopšelį-darželį vaikai pažymą turi pristatyti iki lankymo pradžios.