GALERIJA

1 2 3 6

2019 m. Vaikų gynimo diena su Kapitonu Flintu

2019 m. Sportinės varžybos „Spindulio“ progimnazijoje

2019 m. Velykų smagumai kiemelyje

2019 m. Palangė sužaliavo Velykų medeliais

2019 m. Talka

2019 m. Svečiuose „Drevinuko“ teatras

2019 m. Vasario 16 šventė

2019 m. Užgavėnės

2019 m. Kaziuko mugė

1 2 3 6