Konsultacijų laikas su specialistais

Direktorė

Marina Pacevičienė

Trečiadieniais nuo 15.00 val. iki 17.00 val.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Žibutė Žilinskie

Vaikų ugdymo klausimais

Pirmadieniais nuo 9.00 val. iki 10.00 val.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė-dietistė

Erika Dzimidaitė

Sveikatos ir mitinimosi klausimais

Pirmadieniais nuo 8.00 val. iki 10.00 val.

 

Logopedė

Konsultacijų klausimais

Pirmadieniais nuo 16.00 val. iki 17.00 val.

Antradieniais nuo 16.00 val. iki 17.00 val.

 

Meninio ugdymo pedagogė

Leonarda Stankevič

Antradieniais nuo 11.00 val. iki 12.00 val.

 

Meninio ugdymo pedagogė

Janina Pakalnienė

Trečiadieniais nuo 9.00 val. iki 10.00 val.