Menu Close

Taisyklės tėvams

 1. Grupės dirba nuo 7.00 iki 18.00 val. Budinčios grupės – nuo 6.30 iki 18.30 val.
 2. Vaikai į darželį turi būti atvedami iki 10.00 val., Jei planuojate atvesti vaiką vėliau, reikėtų apie tai informuoti grupės mokytoją arba įstaigos administraciją.
 3. Vaikui neatvykus į grupę, apie nebuvimo priežastį mokytoją informuoti reikia einamąją dieną iki 9.30 val.
 4. Draudžiama vesti/priimti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių tokių kaip: bėrimas, karščiavimas, jei vaikas skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosėja, yra pūlingų išskyrų iš nosies, taip pat jei vaikas turi utėlių ar glindų.
 5. Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir vėliau kiekvienais metais (iki spalio 1 d.) tėvai turi pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą forma Nr. E-027-1 (būtinas stomatologo įrašas)
 6. Tėvai turi nuolat domėtis informacija, iškabinta skelbimų lentoje.
 7. Pasivaikščiojimų metu nei vienas vaikas grupėje negali būti paliekamas.
 8. Lankančių įstaigą ugdytinių tėvai vadovaujasi sutartyje numatytais šalių įsipareigojimais.
 9. Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.
 10. Savanorišką materialinę pagalbą (išskyrus 2 proc. GPM) galima pervesti į įstaigos paramos fondą – DNB bankas sąsk. Nr. LT684010042403951807, mokėjimo paskirtyje, tam, kad parama nenukeliautų į kitą darželį nes sąskaita bendra visoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms būtina nurodyti ugdymo įstaigą „Šilelis“ ir/ar jos kodą 290026840, galima nurodyti ir tiesioginę šių lėšų panaudojimo paskirtį, pvz. l/d „Šilelis“, įm.kodas 290026840, kompiuteriams pirkti, „ …………..“ grupė.
 11. Lopšelio-darželio vaikai įstaigos slaugytojo gali būti apžiūrimi dėl asmens higienos, pedikuliozės, niežų, utėlių, kai yra raštiškas tėvų sutikimas.
 12. Tėvai informuojami vaikui susirgus ar įvykus traumai. Tėvai nedelsiant privalo pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos, o kol atvyksta tėvai, sergantis vaikas yra izoliuojamas nuo kitų.
 13. Lopšelyje-darželyje draudžiama vaikams duoti medikamentus. Medikamentus leidžiama duoti tik išskirtiniais atvejais (astma ir pan.)
 14. Vaikų išvykos už įstaigos ribų organizuojamos tik esant raštiškam tėvų sutikimui.
 15. Į darželį vaikai turi būti vedami švarūs, aprengti švariais ir tvarkingais drabužėliais.
 16. Grupėje vaikai turi turėti tinkamą pakaitinę avalynę su pakulne (basutės, bateliai).
 17. Mažųjų vaikų grupėse privaloma turėti atsarginius apatinius drabužėlius.
 18. Viršutiniai drabužėliai turi būti patogūs ir praktiški, skatinantys rengtis savarankiškai.
 19. Iškilus bet kokiems klausimams tėvai gali kreiptis į įstaigos administraciją. 

Skip to content