Menu Close

PARAMA

Norintys paremti mūsų įstaigą, tai gali padaryti keliais būdais: 

Pervesdami 1,2% GPM.
Išsamiau apie 1,2% GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėje www.vmi.lt
Lopšelio-darželio „Šilelis“ įmonės kodas 290026840, adresas Sietyno g. 5, Vilnius.

 

Savanorišką materialinę pagalbą (išskyrus 1,2 proc. GPM) galima pervesti į įstaigos paramos fondą – DNB bankas sąsk. Nr. LT684010042403951807, mokėjimo paskirtyje, tam, kad parama nenukeliautų į kitą darželį nes sąskaita bendra visoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms būtina nurodyti ugdymo įstaigą „Šilelis“ ir/ar jos kodą 290026840, galima nurodyti ir tiesioginę šių lėšų panaudojimo paskirtį, pvz. l/d „Šilelis“, įm.kodas 290026840, žaislams ir t. t. pirkti, „           “ grupė.

 

Iš anksto dėkojame Jums už paramą! 


 

DĖKOJAME 

Vaikų tėveliams, darbuotojams ir kitiems rėmėjams 

už lopšeliui-darželiui „Šilelis“ pervestą 1,2 proc. GPM. 

 

Jūsų parama mums padeda ugdyti vaikus, sukurti jiems geresnes sąlygas bei modernizuoti lopšelį-darželį. 

 

  Tikimės, kad gėrio ir pasitikėjimo tradicija bus tęsiama ir ateityje. 

Ačiū Jums už rūpestį, supratimą ir norą padėti. 

Už 2021-01-01– 2021-12-31 laikotarpį gavome 781.67 Eur paramos.

 

  

 

Skip to content