Menu Close

Bendruomenės pasirengimas

Įtraukusi ugdymas reikalauja keistis iš esmės, pervertinti savo vertybines nuostatas, patobulinti kompetencijas, atrasti empatijos jausmą ir taikyti kitokį ugdymo turinį ir išskirtinius metodus. Mūsų įstaigai svarbus kiekvienas vaikas, mes augame, keičiamės ir mokomės vieni iš kitų, dalindamiesi gerąja patirtimi su besimokančiais ir patiriančiais įtraukties būtinybę bei poreikį.

Kad įtraukusis ugdymas būtų sėkmingas, reikia stiprinti teigiamas visuomenės ir švietimo bendruomenės nuostatas į įtrauktį švietime, didinti švietimo pagalbos prieinamumą, gerinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai, pritaikyti aplinkas ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams, formuoti vaikų, mokytojų, kitų bendruomenės narių teigiamas nuostatas.

  1. Rekomendacijos pedagogams ir tėvams: Įvariapusis raidos sutrikimas ARS-integracija-ikimokyklinėse-įst
  2. Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose: Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose
  3. Įtraukusis ugdymas VPPT : https://www.vilniausppt.lt/itraukusis-ugdymas-2/
  4. Vaikams apie neįgalųju teisių konvenciją: Vaikams apie neįgalųju teisių konvenciją
  5. Vaikų elgesio ir (ar) emocijų sutrikimai (informacija tėvams): vaiku-elgesio-ir-ar-emociju-sutrikimai
  6. Rekomendacijos ASS turinčiam vaikui padėti nuo A iki Z : Rekomendacijos_ASS turinciam vaikui padeti nuo_A_iki_Z

Skip to content