Menu Close

LAISVOS DARBO VIETOS

Reikalinga psichologas (-ė) darbui su vaikais (lietuvių, rusų, lenkų k.)

Darbuotojas, psichologas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Atlyginimas priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos.

  • Aukštasis išsilavinimas;
  • psichologo profesinė kvalifikacija;
  • gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ugdytiniams lietuvių, rusų, lenkų kalba;
  • gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
  • gebėjimas bendradarbiauti su pedagogais ir ugdytinių tėvais (globėjais) sprendžiant ugdytinio problemas;
  • aukšta motyvacija dirbant su pagalbos reikalaujančiais vaikais.

Privalumai: įgyta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, gebėjimas naudotis IKT, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų ugdytiniais.

CV (lietuvių k.) ir motyvacinio laiško lauksime el. pašto adresu rastine@silelis.vilnius.lm.lt   arba adresu Sietyno g. 5, Vilnius LT-04304.

 


 

Reikalinga spec. pedagogas (-ė) darbui su vaikais (lietuvių, rusų, lenkų k.)

 

Darbuotojas, spec. pedagogas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Atlyginimas priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos.

Reikalavimai:

  • aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas edukologijos srityje;
  • spec. pedagogo kvalifikacija;
  • gebėjimas teikti specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams;
  • bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais bei jų tėveliais.

CV (lietuvių k.) ir motyvacinio laiško lauksime el. pašto adresu rastine@silelis.vilnius.lm.lt   arba adresu Sietyno g. 5, Vilnius LT-04304.

 

Skip to content