LAISVOS DARBO VIETOS

 

Reikalinga spec. pedagogė darbui su vaikais (lietuvių, rusų, lenkų k.)

Darbuotojas, spec. pedagogas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Atlyginimas priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos.

Reikalavimai:

  • aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas edukologijos srityje;
  • spec. pedagogo kvalifikacija;
  • gebėjimas teikti specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams;
  • bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais bei jų tėveliais.

CV (lietuvių k.) ir motyvacinio laiško lauksime el. pašto adresu rastine@silelis.vilnius.lm.lt   arba adresu Sietyno g. 5, Vilnius LT-04304.

 

_________________

 

Reikalingas socialinis pedagogas 0,5 etato (lietuvių, rusų, lenkų kalba)

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Reikalavimai:

aukštasis išsilavinimas;

socialinio darbo arba socialinės pedagogikos išsilavinimas;

·        gebėjimas bendradarbiauti su pedagogais ir ugdytinių tėvais (globėjais) sprendžiant ugdytinio problemas;

·        aukšta motyvacija dirbant su pagalbos reikalaujančiais vaikais.

CV (lietuvių k.) ir motyvacinio laiško lauksime el. pašto adresu rastine@silelis.vilnius.lm.lt arba adresu Sietyno g. 5, Vilnius LT-04304.