UGDOMOJI VEIKLA

Edukacinė pamoka „Drugeliai ir vabzdžiai“

 

2020 m. rugsėjo 18 dieną „Skruzdėliukų“ grupės ugdytinius aplankė tropiniai drugeliai ir vabzdžiai. Žiurovai susipažino su drugelių gyvenimu ir pamatė, kaip atrodo jų kiaušinėliai, vikšras bei lėliukė-kokonas, iš kurio vėliau išsineria suaugęs drugys. Vaikai turėjo galimybę pamatyti stebuklingą trapų grožį. Tokia veikla skatina vaikus tausoti gamtą, atsargiai elgtis su drugeliais ir kitais gyvūnais.

 

Vilniaus mažieji muzikantai 2020

 

Vasario 27 diena„Skruzdėliukų“ grupės vaikai su mokytoja Inga Naimušina dalyvavo Orkestrų festivalyje „Vilniaus mažieji muzikantai 2020“, kuriame pasirodė su S. Rachmaninovo muzikinio kūrinio „Itališka polka“. Muzikinisfestivalis- tai puiki galimybė vaikams ir pedagogams, kartu muzikuojant, patirtibendrumo jausmą, kūrybos, saviraiškos džiaugsmą. Renginyje skambėjo J.S. Štrauso, J. Bramso, L. Van Bethoveno ir kitų garsių kompozitorių kūriniai.

 

 

 

Edukacinė pamokėlė „Užgavėnių kaukė“

2020 metu vasario 5 d. „Smerfy“ ir „Skruzdėliuku“ grupėse vyko edukacinė pamokėlė „Užgavėnių kaukė“. Ją vedė menų studijos „Spalvų juokas“ dailininkės. Vaikai gamino įvairių Užgavėnių personažų kaukes, visi buvo labai susikaupę ir susidomėję darbu. Paplušėję keletą valandų, mūsų ugdytiniai pasigamino po įspūdingą Užgavėnių kaukę. Jas panaudosime per Užgavėnių švente.

ETwinning projektas „Gyvūnai mūsų draugai“

ETWINNING PROJEKTAS „MEILĖ – DRAUGYSTĖ – GERUMAS – GYVŪNAI MŪSŲ DRAUGAI“   

Dalyvavo grupės „Smerfy“ ir „Skruzdėliukai“

Apie projektą

Kasmet spalio 4-ąją yra švenčiama pasaulinė gyvūnų diena. Jos esmė – prisiminti ir kartu pasidžiaugti, kokią svarbą mūsų gyvenime turi gyvūnai.
Švęskime Pasaulinę gyvūnų dieną kartu!

Tikslai

Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų vertybines nuostatas, kad rūpinimasis gyvūnu moko ne tik atsakomybės ir priežiūros, bet ir užuojautos.

Projekto uždaviniai:

  • Skatinti ugdytinius rūpintis gyvūnais, bei ugdyti atsakomybę už savo ir kitų žmonių elgesį su gyvūnais.
  • Kartu plėtoti vaikų emocinę, socialinę, kultūrinę, meninę patirtį.
  • Skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių bendradarbiavimą.

Darbo eiga

  1. Akcija „Užkrėsk gerumu“ – maisto bei kraiko rinkimas beglobiams gyvūnams įstaigoje ir pristatymas į artimiausią beglobiais gyvūnais besirūpinančia organizaciją.
  2. Pasitelkiant įvairias dailės technikas padaryti kūrybinį darbelį tema „Mano mylimiausias gyvūnėlis“ A4 formatas.
  3. Įvairi veikla, kuri skatintų domėtis gyvūnais ( gyvūnų lankymas ūkiuose, savo gyvūnėlio pristatymas grupėje ir t. t) Veiklas galima talpinti eTwinning platformoje.

 

Įgyvendinant socialinio emocinio ugdymo projekto  veiklas, lopšelyje-darželyje „Šilelis“ organizuota paramos beglobiams gyvūnams akcija „Užkrėsk gerumu“, kurios metu beglobiams gyvūnams buvo renkamas maistas, žaislai bei kitos reikalingiausios priemonės.

Ir mes galime pasidžiaugti jos rezultatais. Akcijos tikslas buvo, kad kiekvienas turėtume galimybę atlikti gerą darbą, paaukodami beglobiams gyvūnams maisto.  Prie akcijos prisijungė visų grupių vaikučiai, darželio darbuotojai.                                                                                                     

Dėkojame Jiems.

Nuoširdų padėkos žodį tariame vaikučių tėveliams, kurie labai gausiai prisidėjo prie šios kilnios ir reikalingos pagalbos. Surinkta: kačių maisto – 45 kg., šunų maisto – 104,800 kg., drabužėliai šuniukams, paklode, lovyte, tualetas kačiukams. Viso – 149,755 kg.

Nuoširdų ačiū tariame už supratingumą, pagalbą beglobių gyvūnų išgyvenimo ir gyvenimo sąlygų pagerinimą.

O labiausiai mums visiems dėkoja VŠĮ „SOS gyvūnai“ – gyventojai. Visa surinkta maistą padovanojome jiems.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158029077183767&id=295297953766

  

Stebuklingų žibintų šventė

Lapkričio mėnesį prasideda tamsos metas. Aplink viskas nurimsta, nutyla. Gamta panyra į sapną.

Tamsiuoju laikotarpiu žmonės turėtų gyventi ramiau, daugiau laiko skirti savo vidiniam pasauliui. Žibintų šventė mums visiems primena, kad nors lauke ir tamsu, viduje visada šilta ir šviesu. Viduje – tai sieloje. Sielos šviesa ir yra tikroji Žibinto šviesa, kurią svarbu saugoti, prižiūrėti ir neleisti užgesti.

Rengiantis Žibintų šventei grupėse, vaikai kartu su tėvais gamino žibintus. Žibintų šventės dieną pedagogai: I. Naimušina, I. Rimkevičienė, E. Riabceva, L. Chomič suvaidino vaikams muzikinį spektaklį „Stebuklingas žibintas“. Spektaklio herojai ir vaikai padėjo Peliukui nugalėti Baimę ir atrado stebuklingas lazdeles, kurios apšvies kelią Kalėdų Seneliui. Uždegus žibintus ir suspindus daugybei žiburėlių, darželio salę apgaubė artėjančių Šv. Kalėdų dvasia. Labiausiai vaikams patiko pasišviesti žibintais tamsoje. Po spektaklio visi vaikai gavo Advento dovaneles. Na, o kokia nuostabi buvo ši šventė, galite pamatyti nuotraukose.

Pyragų diena

,,Pyragų dieną“ mūsų grupių vaikučiai aplankė šalia esančius kaimynus: lopšelį-darželį ,,Delfinukas“, ,,Prie pasakų parko“, Karoliniškių seniūniją, sveikatos priežiūros centrą, Karoliniškių pašto skyrių ir priešgaisrinę gelbėjimo stotį. Pavaišinome ne tik mamyčių keptais pyragais, bet ir pasidalinome puikia nuotaika, linkėjimais suteikdami daug džiugių emocijų savo kaimynams.

Edukacinė valandėlė Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1-osios komandos būstinėje

Lapkričio 6 dieną „Skruzdėliukų“ ir „Smerfy“ grupių ugdytiniai keliavo į šalia darželio įsikūrusią Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1-osios komandos būstinę. Tokios profesijos: gaisrininkas, policininkas, gydytojas populiarios mažųjų tarpe.

Visus sužavėjo uniformuoti gaisrinės pareigūnai, kurie pasitiko vaikus. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1-oji komanda yra seniausia mūsų mieste ir turi savo istoriją bei tradicijas. Didelį įspūdį visiems paliko gaisrinės automobiliai ir juose esanti įranga. Vaikai turėjo progą pakelti ir palaikyti įrankius, kuriais naudojasi gaisrininkai gelbėdami žmones, matavosi gaisrininkų šalmus ir netgi sėdėjo gaisrininkų mašinoje. Ekskursijos metu daug dėmesio buvo skirta saugiam elgesiui su ugnimi, ant ledo, vandenyje.

Lapkričio 6 diena kaip tik sutapo su Pyragų diena, todėl ta proga „Smerfy“ ir „Skruzdėliukų“ grupės vaikai pavaišino ne tik draugus, bet ir kaimynus-gaisrininkus. Vaikai padovanojo savo kūrybos darbelį, o didvyriai gaisrininkai parodė mums savo mašinas, inventorių, papasakojo, kaip saugiai elgtis.

Dėkojame visam Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1-osios komandos kolektyvui už puikią ekskursiją ir už tai, kad dažnai, rizikuodami savo gyvybėmis, gelbėja žmones.

Projektas „Rudens koliažas“

2019 m. spalio mėnesį Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Šilelis“ buvo vykdomas projektas ,,Rudens koliažas“. Visų darželio grupių vaikai drauge su savo mokytojomis, vykdė inovatyvias veiklas lauko erdvėse ir dalinosi idėjomis bei patirtimi tarpusavyje. Džiaugiamės įgyvendintų idėjų įvairumu ir dėkojame visiems dalyvavusiems projekte.

eTwinning projektas „Mokausi gamtoje“

Apie projektą

Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Jo metu dalinsimės idėjomis, kad kuo įdomiau ir turiningiau galėtume stebėti, tyrinėti, fiksuoti, fotografuoti gamtą ir jos objektus per visus keturis metų laikus. Patyriminės veiklos pagalba plėtosime vaikų visuminius gebėjimus. Projekto trukmė devyni mėnesiai. Projekto pradžia rugsėjo 12 diena. Mokytojai ir mokiniai pasiūlys įvairias veiklas, išvykas į parką ar kitas lankomas vietas.

Projekto uždaviniai:

atlikti stebėjimus, bandymus, eksperimentus ir kitas veiklas gamtoje, užfiksuojant jos požymius kiekvienu metų laiku.

Tikslai

Projekto tikslas:

1. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis šalimis, dalintis gerąja darbo patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų, siekiant tolimesnės visuminės vaiko ugdymo(si) sėkmės.

2. Patyrimine veikla kaupti gamtos pažinimo patirtį, pastebėti gamtos pokyčius įvairiais metų laikais ir juos užfiksuoti fotoaparatu, ugdyti vaiko norą pažinti, atrasti, pajausti, suvokti.

Oras – puikus, nuotaika – pakili, įspūdžių – daug ir mažiems, ir dideliems. Rudens oras kviečia veikti lauke, grožėtis gamta, aktyviai judėti, pajusti savo kūno galimybes, įvertinti, kaip sekasi draugui. ,,Skruzdeliukų“ ir „Smerfy“ grupių vaikai, vykdant eTwinning projektą, keliavo į Pasakų parką: matavo medžių dydį, rinko gamtinę medžiagą, tyrinėjo spalvas, formas, apžiūrinėjo augančius medelius, susipažino su klevo, liepos ir beržo medžiais. Komentavo, kuo jie skiriasi ir kuo panašūs vieni į kitus. Vaikai pastebėjo medžių lapų formų ir spalvų įvairovę. Buvo ir neatpažintų medžių, kuriuos pasilikome išsiaiškinti kitam kartui. Rudenėjanti gamta ugdytinius stebina ir kartu įkvepia ją stebėti ir tyrinėti, bei užfiksuoti gražius gamtos objektus.