UGDOMOJI VEIKLA

eTwinning projektas „Atstumas draugystei ne kliūtis“

Lopšelio-darželio „Šilelis“ „Skruzdėliukų“ grupė ir mokyklos-darželio „Saulutė“ „Pelėdžiukų“ grupė kūrė bendrą eTwinning projektą, kurio tikslai – plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą, plėsti vaikų akiratį, skatinti draugiškumą. Vaikai siuntė vieni kitiems elektroninius ir popierinius laiškus, nuotraukas bei piešinius, o edukacinės ekskursijos metu susipažino su pašto skyriaus darbo veikla.

Velykų tradicijų vakaras su tėveliais

Balandžio 15 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Šilelis“ lenkų grupės „Smerfy“ vaikai pasikvietė savo namiškius į darželio-lopšelio salę pabūti kartu ir prisiminti Velykų papročius.

Tą dieną vaikai kartu su tėveliais, seneliais dainavo lenkų liaudies dainas, minė mįsles, prisiminė papročius ir prietarus, šoko lenkų liaudies šokius ir žaidė lenkų liaudies žaidimus. Visiems buvo linksma ir smagu.

eTwinning projektas „Miestas mano akimis“

Mūsų darželio „Smerfy“ ir „Skruzdeliukai“ grupės dalyvauja eTwinning projekte „Miestas mano akimis“, kurio tikslas pažinti ir gilinti žinias apie gimtąjį miestą, puoselėti patriotiškumą.

Balandžio 16 dieną „Skruzdėliukų“  ir „Smerfy“ grupių vaikai vyko į edukacinę ekskursiją prie Televizijos bokšto. Apsilankėme atmintinose vietose. Vaikai klausėsi pasakojimo apie bokšto statybą, Sausio 13-osios įvykius.

Edukacinės pamokos metu vaikai daug sužinojo, patyrė įspūdžių.

Darželio aktų salėje vyko grupių prisistatymai.

Vaikai kartu su auklėtojomis ir tėveliais rinko plastiko kamštelius, iš kurių sukūrė grupės simbolį, drauge su muzikos mokytoja išmoko grupės dainelę.

Visi smagiai nusiteikę, susirinko į salę pasipuošę grupės simboliką atspindinčiomis karūnėlėmis. Vaikai pristatė grupės dainelę ir simbolį. Tokiu būdu vaikai susipažino su kitų grupių vaikais ir grupių pavadinimais. Kurdami simbolius iš plastiko kamštelių, vaikai sužinojo, kaip antrines žaliavas galima panaudoti, kad neterštume aplinkos ir saugotume gamtą. Linksmą renginį organizavo Pūkuotukas (auklėtoja Regina), Karsonas (auklėtoja Tatjana) ir Elniukas (auklėtoja Diana). Joms talkino muzikos mokytojos Janina ir Leonarda.

Projektas „Žiemos burtai“

„Ar girdėjote, kad vaikas sudarytas iš šimto? Vaikas turi šimtą kalbų, šimtą rankų, šimtą būdų galvoti, žaisti ir kalbėti, šimtą, visuomet šimtą būdų girdėti, žavėtis ir mylėti, šimtą džiaugsmų dainuoti ir suprasti, šimtą pasaulių atrasti, šimtą pasaulių išrasti, šimtą pasaulių įsivaizduoti.“(LorisMalaguzzi)

Auklėtoja Rasa Bakšenskaitė-Jankauskė ir ,,Nykštukų“ grupės vaikučiai dalyvavo respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų inovatyvių idėjų lauko erdvėse tęstiniame projekte ,,Žiemos burtai“.

Projektu „Žiemos burtai“ siekiama atskleisti ir parodyti, kokia įdomi ir prasminga gali būti vaikų veikla lauke, įprastoje žaidimų aikštelėje.

Projekto organizatorius – Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“.

Tikslas – aktyvinti vaikų žaidybinę veiklą lauke, lavinti kūrybiškumą, pažintinius gebėjimus, patirti atradimo džiaugsmą.

Uždaviniai:

1. Skatinti vaikų domėjimąsi artimiausia aplinka, gebėjimą sutelkti dėmesį, suvokimą, įsiminimą, samprotavimą, problemų sprendimą, kritišką mąstymą, taikant įvairius pažinimo būdus: stebėjimą, eksperimentavimą, modeliavimą, spontanišką kūrimą.

2. Patiriant judėjimo laisvę, padėti atsiskleisti kūrybiškumui ir saviraiškai, skatinti vaikų pasitikėjimą savimi.

3. Inovatyviomis idėjomis dalintis su projekte dalyvaujančiais pedagogais.

Auklėtoja Rasa su vaikučiais organizavo veiklą „ŽIEMOS IŠKYLA SU LEDO KEKSIUKAIS“.

Keksiukų formelėse užšaldė vandenį  nudažytą guašu. Gavosi tobuli ledo keksiukai.

Savo grupės lauko aikštelėje surengė iškylą. Vaikai buvo be galo nustebę. Ši veikla jiems suteikė daug džiugių emocijų. Jie sužinojo, kaip galima sušaldyti ledą, kaip padaryti, kad ledas būtų spalvotas.

Ilgalaikis ekologinis projektas „AUGALAI – MŪSŲ DRAUGAI“

Lopšelis-darželis „Šilelis“ nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. spalio  1 d. vykdė ilgalaikį ekologinį projektą „Augalai – mūsų draugai“.

Projekto tikslas – skatinti domėjimąsi augalais, pažinti jų vystymosi etapus, siekti efektyviai panaudoti turimas žaliąsias lauko erdves, ugdyti atsakomybę už savo aplinką bei stiprinti vaikų sveikatą.

Projekto uždaviniai:

1. Pažinti augalus, sukuriant edukacines erdves, mini lysves lauko aplinkoje.

2. Organizuoti ir vykdyti akciją „Keiskime – kurkime aplinką kartu“, siekiant ugdyti atsakomybę už savo aplinką.

3. Suformuoti sveikatingumo taką „Sveikos pėdutės“, stiprinant supratimą, jog žmogaus sveikata neatsiejama nuo jo aplinkos.

4. Suteikti galimybę vaikams stebėti augalų vystymosi, augimo etapus, patiems rūpinantis darželio teritorijoje esančiame šiltnamyje ir lysvėse auginamais augalais.

 

Projekto metu kiekvienai grupei, buvo sukurtos mini lysvės, pastatytas šiltnamis, pasodinta „Moliūgų giraitė“, įkurtas „Šilelio sodas“ – pasodinta po tris obelaites ir vyšnias, taip pat įrengtas Kneipo takas „Sveikos pėdutės“.

Spalio 17 dieną vyko baigiamasis šio projekto renginys – „Derliaus šventė “, kurio metu visi projekto dalyviai apžiūrėjo, įvertino ir džiaugėsi projekto rezultatais. Vaikai su auklėtojomis nuėmė užaugintą derlių.

Šventinį baigiamąjį renginį organizavo Rudenė – „Nykštukų “ grupės auklėtoja Rasa su meninio ugdymo mokytoja Janina .Vaikai minė mįsles apie daržoves dainavo, šoko, vaišinosi Rudens gėrybėmis.

PROJEKTO „AUGALAI – MŪSŲ DRAUGAI“ NUOTATAI

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų inovatyvių idėjų lauko erdvėse tęstinis projektas ,,RUDENS MOZAIKA“.

2018 m. spalio mėnesį „Nykštukų“ grupė dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų inovatyvių idėjų lauko erdvėse tęstiniame projekte ,,Rudens mozaika“, kurį organizavo Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“.

Projekto metu vaikai kartu su auklėtoja ir tėvais rinko giles, kaštonus, kankorėžius ir iš jų kūrė rudenines mozaikas darželio kieme. Naudodami tas pačias surinktas gamtos gėrybes ir medžių lapus komponavo koliažus ant stendų ir grupėje esančio šviesos stalo.