Menu Close

Logopedas

LOGOPEDO PASLAUGOS:

Logopedas

Logopedas įstaigoje dirba 5 darbo dienas per savaitę, teikia paslaugas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Logopedas padeda vaikams šalinti ar sušvelninti kalbėjimo, garso tarimo, balso ir komunikacijos sutrikimus.

Logopedo veiklos funkcijos:

 • teikti kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos sutrikimų;
 • dalyvauti teikiant bendras specialistų komandos konsultacijas, kurių metu aptariami vaikai, turintys kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimų;
 • dirbti kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimų prevencijos srityje;
 • konsultuoti vaikus kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ar komunikacijos sutrikimo atvejais;
 • sudaryti individualias kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo programas;
 • ugdyti kalbos gramatinį taisyklingumą bei rišliąją kalbą;
 • ugdyti kalbėjimo intonaciją, tempą bei ritmą;
 • šalinti arba sušvelninti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • gilinti žodžių garsų analizės ir sintezės įgūdžius;
 • turtinti pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną;
 • mokyti tarti gimtosios kalbos garsus pagal specialias metodikas ir įvertinti jų tarimą skiemenyse, žodžiuose bei rišlioje kalboje;
 • lavinti kalbėjimo procese dalyvaujančių organų judesius, balso stiprumą, aiškumą, melodingumą, girdimąjį suvokimą;
 • mokyti taisyklingo kalbinio kvėpavimo;
 • skatinti ir aktyvinti kalbos supratimą bei gebėjimą kalbėti;
 • lavinti sensorinius pojūčius, skatinant bendrą lytėjimo, emocijų, regos, klausos, kalbos bei motorines funkcijas;
 • ugdyti visus kalbos lygmenis ir pažinimo procesus;
 • pasirinkti logopedinės veiklos organizavimo būdus, formas ir priemones, neprieštaraujančias bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams;
 • laikytis profesinės etikos principų, gerbti vaikų teises;
 • bendrauti su įstaigą lankančiais vaikais remiantis tarpusavio supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais;
 • teikti konsultacijas bei rengti rekomendacijas darbui namuose vaikų artimiesiems;
 • tvarkyti ir saugoti logopedo kabineto įrangą ir darbo priemones bei rūpintis jų atnaujinimu ir papildymu;
 • analizuoti savo veiklą, vertinti rezultatus ir su jais supažindinti įstaigos vadovybę;
 • tvarkyti visus reikalingus darbui dokumentus ir pateikti reikalaujamą ataskaitą įstaigoje nustatyta tvarka;
 • dalyvauti įstaigos susirinkimuose, posėdžiuose, organizuoti ir/ar dalyvauti įvairiuose renginiuose, talkose, seminaruose ir pan.

Darbo laikas

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
Liudmila

14:00-18:30

 

Liudmila

06:30-14:00

Liudmila

14:00-18:30

   
 

 

 

  Vitalija

8:00-14:00

Vitalija

8:00-14:00

 

Tėvų konsultavimo laikas:

 • Vyr.logopedė Liudmila Balajeva (ugdomoji kalba- rusų) – pirmadieniais nuo 16.00-17.00 val.
 • Vyr.logopedė Vitalija Ališkevičiūtė (ugdomoji kalba- lietuvių)- ketvirtadieniais nuo 13.00- 14.00 val.                   El.paštas:  logovitalija@gmail.com         
 • Prieš atvykstant į tėvų ar interesantų priėmimą, būtina registruotis nurodytu el. paštu: rastine@silelis.vilnius.lm.lt  arba telefonu sutartu priėmimo laiku.
Skip to content