Menu Close

Informacija dėl vaiko brandumo mokytis

Dėl vaiko brandumo priešmokykliniam ugdymui vertinimo.

 Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau –Tarnyba) primena, kad nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas privalomas visiems vaikams.1

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.2

Priimant vaiką į priešmokyklinę grupę tėvai (globėjai) ir ugdymo įstaiga pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma, pagal kokią programą vaikas ugdysis, programos vykdymo pradžia ir pabaiga.

Nuo 2018 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į  Tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.2,3

Atkreipiame dėmesį, kad vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais. Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).

Tėvai (globėjai)  dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo gali kreiptis į Vilniaus pedagoginę psichologinę tarnybą ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybės).

Atkreipiame dėmesį ir paaiškiname, kad pradinis ugdymas pradedamas teikti anksčiau, t.y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Tiems vaikams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programą pritaiko priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su pagalbos mokiniui specialistais ir tėvais (globėjais).

Dėl vaiko brandumo įvertinimo (konsultavimo tikslais) Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje tėvai (globėjai) gali registruotis  tel. 2650908 darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00.

Atvykstant vertinimui su savimi būtina turėti vaiko gimimo liudijimo kopiją.

 

http://vilniausppt.lt/ikimokyklinio-ugdymo-istaigoms/

Skip to content