Menu Close

Informacija tėvams

Atnaujinta informacija dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes aprašo bei priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms teritorijų pakeitimų

 

Pranešame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atkreipiame ypatingą Jūsų dėmesį, kad pasikeitusioje priėmimo tvarkoje procesai ankstinami 1 mėnesiu.

Įsimintinos ir svarbios datos:

 • Informaciją apie planuojamą priimti į įstaigą vaikų skaičių, priimamų vaikų amžių, ugdomąją kalbą, ugdymo metodiką įstaigos vadovas į IS suveda iki vasario 1 d.

 • Nuo vasario 1 d. iki 15 d. IS tvarkytojas analizuoja pateiktus duomenis.

 • Nuo vasario 15 d. iki 28 d. IS tvarkytojas patvirtina duomenis.

 • Nuo kovo 1 d. iki 10 dhttps://svietimas.vilnius.lt/ skelbiami duomenys tėvams.

 • Grupių formavimas ankstinimas  nuo kovo 18 iki 31 d.

 

Tėvai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d.

Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorių dienų.

 

Prašome susipažinti bei vadovautis naujuoju teisės aktu: (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=43d97f90623c11eca9ac839120d251c4 ).

 

Pridedame infografiką dėl numatomų sistemos darbų (prašome susipažinti, išsaugoti bei vadovautis):

 

Taip pat nauji priskirtų seniūnijoms įstaigų sąrašai yra patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 30-3168/21 ,,Dėl teritorijų priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms“, 1 priede. Pažymime, kad teritorijos liko tos pačios, įtrauktos naujos įstaigos, išbrauktos senos ir pridėtos pastabos.

Prašome susipažinti bei vadovautis naujuoju teisės aktu: (nuoroda: https://aktai.vilnius.lt/document/30365205 ).

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ SUTARTIS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ SUTARTIS

 

SĖKMINGĄ VAIKO ADAPTACIJĄ DARŽELYJE LEMIANTYS VEIKSNIAI
(specialistų rekomendacijos)

Kaip pripratinti mažylį lankyti vaikų darželį?

Darželis kiekvienam vaikučiui yra labai svarbus ir naujas patyrimas. Metukus ar daugiau su mamyte praleidęs vaikas atsidurs būryje nematytų vaikučių ir auklyčių, tačiau tuo pačiu atras naują nepažintą draugystės, džiaugsmo ir naujų potyrių pasaulį. Pedagogės visapusiškai ugdydamos vaikučius padės jiems atskleisti geriausias savo savybes bei gabumus, o vaikai tuo tarpu išmoks bendrauti su kitais  ir atras labai daug naujų dalykų.

Tačiau kai kurie mažyliai ne taip greitai pripranta prie darželio. Juk ilgą laiką mama jam buvo visas pasaulis, tai ką gi daryti jei vaikas nenori eiti į darželį? Štai keli puikūs pratinimosi prie darželio patarimai:

 • Namuose pabandykite sukurti dienos ritmą, kuris būtų panašesnis į darželio. Panašiu laiku kelkitės, valgykite, suplanuokite laiką žaidimams, pasivaikščiojimui. Maitinimo laiką parinkite taip, kad jis būtų kuo panašesnis į valgymo laiką darželyje. Nederėtų siūlyti “užkandžiauti” tarp valgymų. Pietų miego laikas taip pat turėtų sutapti su pietų miegu darželyje.
 • Pradėkite palikti vaiką žaisti vieną kambaryje, vis ilgindami laiko tarpą;
 • Pratinkite vaiką prie svetimų žmonių, verta pabandyti kuriam laikui (valandai – dviem) palikti vaiką su Jūsų draugais.
 • Eikite pasivaikščioti prie darželio – tegul vaikas pratinasi prie kitos aplinkos;
 • Pirmą kartą vedant vaiką į darželį neparodykite savo susijaudinimo – jūsų būseną lengvai perims mažylis. Niekada vaiko negąsdinkite darželiu. Dėl to gali susiformuoti darželio lankymo baimė.
 • Stebėkite savo savijautą. Mamų nerimas (kuris yra visiškai natūralus šioje situacijoje) lengvai persiduoda vaikui. Jokiu būdu neaptarinėkite savo nerimo dėl darželio lankymo vaikui girdint;
 • Vaikui bus lengviau išbūti ne namuose, jeigu į darželį galima bus paimti brangų jam / jai daiktą ar žaislą;
 • Vaikas jokiu būdu negali būti apgaudinėjamas, kiek laiko praleis darželyje. Mama turi labai stengtis ateiti pasiimti vaiką pažadėtu laiku.

Sukurkite vaikui teigiamą emocinį nusiteikimą: pasakykite, kad darželyje laukia vaikai, su kuriais galima bus susidraugauti, ten daug žaislų ir panašiai. Iš anksto papasakokite vaikui apie tai, kas jo laukia, kaip jis žais su vaikais, kad atras daug naujų draugų. Išmokykite mažylį draugams pasiūlyti savo žaislus, prašyti leidimo su jais pažaisti, į kitus vaikus kreiptis vardais. Būnant kolektyve išsivystys gebėjimas  savarankiškai valgyti ir rengtis. Naudokite tokius drabužius, kuriuos apsirengti paprasta, megztiniai turėtų būti be sagų. Nupirkite batus su lipdukais.

Vaiko racioną papildykite įvairiais daržovių produktais, varškės apkepais, mėsos ir žuvies patiekalais ir panašiai. Jei mažylis pripras taip maitintis, jam ir darželyje nekils problemų su maistu.

Taigi mes galime padaryti taip, kad darželio lankymas vaikui taptų ne bausme, o džiaugsmu. Be to, būtinai pasakykite vaikui, kad didžiuojatės juo, nes jis jau didelis ir gali vaikščioti į vaikų darželį.

Tėvų veikla

Lanksčios tėvų informavimo, įtraukimo į įstaigos gyvenimą formos stiprina abipusį supratimą, lengvina pedagogų darbą, suteikia abiems pusėms naudingų žinių.

Kokybiškos sąveikos strategijos:

·          Pozityvumas

Pedagogai ir tėvai dažniausiai kontaktuoja spręsdami vaikų elgesio problemas. Siekdami konstruktyvesnių santykių pasidžiaugia sėkmės atvejais. Tai leidžia būti labiau atsakingiems įžvelgiant ugdymo sritis, kuriose vaikui reikalinga pagalba.

·          Praktiškumas

Įvairios ugdomosios medžiagos pristatymas, dalijimasis ja suteikia išsamesnių žinių apie ugdymo turinį. Vaiko ugdymo(si) individualizavimas ir konkretūs praktiški patarimai – vienas kokybiško ugdymo(si) garantų. Tėvų žinios bei įvairūs gebėjimai bus efektyviai panaudojami planuojant ir organizuojant veiklas grupėje.

·          Asmeniškumas

Ryšio tarp įstaigos ir šeimos pradžią bei tolimesnio plėtojimo sėkmę lemia informacija, kurią šeima gauna asmeniškai.

MOKESTIS

Mokesčio tarifai už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje:

Mokestis mokamas už kiekviena lankytą ir be pateisinamos priežasties praleistą dieną.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO 2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-305 Vilnius

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6ccc6d01b8b11eaa4a5fa76770768ee/asr

 

Pagrindas Savivaldybės teisės aktai:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/teises-aktai/

https://vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30248517

 

Skip to content