Menu Close

Psichologo asistentė

Darželio psichologo asistento veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą darželio bendruomenei.
Psichologo asistento pagrindinis uždavinys – rūpintis ugdytinių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
Kiti uždaviniai:
• pastebėti ugdytinių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
• stiprinti pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų), pagalbos specialistų bendradarbiavimą, gebėjimą bendrauti su vaikais turinčiais specialiųjų poreikių ar psichologinių problemų;
• padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(-si) procese.

Darbo laikas:

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
8.00-13.00 13.00-18.00

Tėvų konsultavimo laikas:

Ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val.

Kontaktai:

El.paštas: daliamikalauskiene67@gmail.com

  • Prieš atvykstant į tėvų ar interesantų priėmimą, būtina registruotis nurodytu el. paštu arba  rastine@silelis.vilnius.lm.lt sutartu priėmimo laiku.
Skip to content