admin

2018 m. Ekskursija į Trakų pilį

2018 m. Išleistuvės

Tarptautinis projektas „JUOSTA MAMAI 2018“

Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir siekdami įprasminti Mamos ir Tėvynės ryšį, lopšelio-darželio „Šilelis“ vaikai, pedagogai ir bendruomenės nariai dalyvavo tarptautiniame projekte „JUOSTA MAMAI 2018“, kurio tikslas – išgyventi kūrybos džiaugsmą netradiciškai švenčiant Motinos diena vaikų ugdymo įstaigose.

2018 m. Šeimos ir bendruomenės šventė.

eTWINNING projektas „V.A. Mocarto muzikos poveikis vaikams“

Lopšelio-darželio „Šilelis“ „Skruzdėliukų“ grupė ir Karoliniškių muzikos mokykla kūrė bendrą eTWINNING projektą „V.A. Mocarto muzikos poveikis vaikams“, kurio tikslai – plėsti vaikų akiratį, skatinti kūrybinę refleksiją, plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vaikų ir pedagogų, skatinti vaikų kūrybiškumą ir iniciatyvumą, ugdyti sąmoningą klausytoją ir atlikėją.

Projektą užbaigė bendras Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių ir lopšelio-darželio „Šilelis“ „Skruzdėliukų“ grupės ugdytinių koncertas. Koncerto metu mūsų darželio vaikai ne tik klausėsi V.A. Mocarto muzikos kūrinių, bet ir kartu ritmavo, kūrė, grojo ir žaidė su garsais.

Ritmuojame kartu:

 

Žaidžiame kartu:

ILGALAIKIS EKOLOGINIS PROJEKTAS “MANO ŽALIOJI PALANGĖ”

projektas

ILGALAIKIO EKOLOGINIO PROJEKTO „MANO ŽALIOJI PALANGĖ“

NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Ekologinio projekto „Mano žalioji palangė“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, projekto dalyvius, vykdymo tvarką ir baigiamąsias nuostatas.
 2. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Šilelis“.
 3. Projektas organizuojas nuo 2018 m. kovo 9 d. iki rugsėjo 7 d.
 1. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 1. Projekto tikslas – ugdyti norą ir gebėjimus pažinti augalus ir aplinką, kurti naujas aplinkos apželdinimo idėjas, įtraukti ugdytinius į praktinę veiklą.
 2. Projekto uždaviniai:

   

  1.  skatinti domėjimąsi augalais stebint ir pažįstant pagrindines augalų augimo ir vystymosi sąlygas;
  2.  susipažinti su ekologiniais veiksniais (šviesos, šilumos, vandens), darančiais įtaką augalų augimui;
  3.  plėsti patalpų ir aplinkos želdinimo įvairovę, taikant naujus kompozicijos ir dizaino elementus.;
  4.  ugdyti gamtojautą, atsakomybę gamtai, kūrybiškumą ir savarankiškumą;
  5.  suteikti galimybę lopšelio-darželio „Šilelis“ vaikams stebėti kitų grupių žaliąsias palanges. 
 1. PROJEKTO DALYVIAI
 1. Projektas skirtas lopšelio-darželio ugdytiniams ir visai jo bendruomenei.
 1. PROJEKTO VYKDYMO TVARKA
 1. Projektas bus vykdomas trims etapais:
 2. 1 Projekto dalyviai įsirengia žaliąsias palanges ugdymo įstaigos vidaus erdvėse: sudaro palangių apželdinimo planą (pasirūpina sodinamąja medžiaga, indais, numato sėklų dygimo laiką, nurodo sodinamųjų augalų pavadinimus), taip užauginami pirmieji  daigeliai.
 3. 2 žaliosios palangės elementai ar jos visuma, labiausiai tinkami lauko erdvei, perkeliami į įstaigos teritorijoje esantį šiltnamį ir mini lysves žaidimo aikštelėse, siekiant harmoningai sukurti sveiką edukacinių erdvių aplinką.
 4. 3 projekto dalyviai, sukūrę augalų kompozicijas įstaigos patalpų erdvėse,  skatinami  dalyvauti  ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė”,  kurį organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Vilniaus universiteto botanikos sodas. Norintys dalyvauti konkurse, savo augalų kompozicijas siunčia iki 2018 m. gegužės 2 d. (įskaitytinai). Nuorodą į konkursą žiūrėti čia: https://www.lmnsc.lt/zalioji_palange/ .

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Visiems projekto dalyviams bus įteikti padėkos raštai.
 2. Dėl papildomos informacijos kreiptis į lopšelio-darželio „Šilelis“ direktoriaus pavaduotoją ugdymui Žibutę Žilinskienę el. paštu sileliozibute@gmail.com arba auklėtoją Liną Vaitkienę el. paštu linutepe@gmail.com.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO DIREKTORĖ LANKĖSI VILNIAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŠILELIS“

111

2018 m. balandţio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Alina Kovalevskaja lankėsi Vilniaus lopšelyje-darţelyje „Šilelis“. Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Alina Kovalevskaja dalyvavo vaikų muzikinėje popietėje ,,Skambėk, pavasarėli“, o vaikams buvo įteiktos dovanėlės. Ji apžiūrėjo įstaigoje vykstančią Respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodą „Velykės margutis“. Parodoje dalyvavo 24 ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš Lietuvos miestų ir rajonų ir 26 Vilniaus miesto darželiai.

222

Už kūrybiškumą, iniciatyvumą ir nuoširdų Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos ,,Velykės margutis“ organizavimą Švietimo, kultūros ir sporto departamento padėkos raštai įteikti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Žibutei Žilinskienei, auklėtojai Audronei Martusevičienei. Už aktyvų dalyvavimą parodoje, įteiktas padėkos raštas lopšelio-darželio ,,Šilelis“ bendruomenei. Departamento direktorė Alina Kovalevskaja susipažino su lopšelio-darželio „Šilelis“ ugdomosiomis erdvėmis, domėjosi įstaigos veikla, įvertino bendrą lopšelio-darželio būklę.