admin

1 2 3 9

Dėmesio gerbiami mūsų lopšelio-darželio ,,Šilelis“ bendruomenės nariai ,

Donorystė – socialinis reiškinys, kai žmogus savanoriškai suteikia ar aukoja savo kraują, kaulų čiupus ir organus pacientams gydyti ar jų gyvybei gelbėti. Neatlygintina kraujo donorystė – saugiausia ir etiškiausia, kuri remiasi savanoriškumo, anonimiškumo ir nesavanaudiškumo principais. Kraujo kasdien laukia šimtai pacientų.

Tik kraujo donorų dėka Lietuvoje per metus dešimtys tūkstančių ligonių gali pakilti iš ligos patalo ar nepasiduoti ligai ir keli tūkstančiai žmonių išvaduojami iš mirties.Kūdikiui reikia kelių šlakelių kraujo, kraujuojančiai gimdyvei – net kelių dešimčių donorų kraujo, o sergantiems hemofilija ir kelių šimtų…

Dėmesio gerbiami mūsų lopšelio-darželio ,,Šilelis“

bendruomenės nariai ,

Vedini pačių geriausių tikslų, mūsų įstaigoje inicijuojame socialinę-pilietinę akciją

,,Padovanok kraujo – išgelbėk gyvybę“

Gruodžio 2 dieną nuo 15.00 iki 18.00 val. Nacionalinio kraujo centro mobili laboratorija atvyktų į mūsų darželio aktų salę ir visi savanoriai galėtume duoti neatlygintinai kraujo. Tačiau turime iš anksto užsiregistruoti, nes kraujo centras, turi žinoti, kiek pas būtų duodančių kraujo žmonių, tam, kad galėtų atsivežti pakankamai darbuotojų ir medicininės įrangos.

Prie mūsų akcijos pakviesime prisijungti ir kitas Vilniaus švietimo ir kultūros įstaigas, Karoliniškių seniūnijos gyventojus bei kitas organizacijas.

Labai tikimės Jūsų sąmoningumo ir geranoriškumo, šios kilnios akcijos atžvilgiu ir kviečiame registruotis. Preliminari registracija vykdoma nuo 2019 m. lapkričio 8 d. iki 18 dienos. Dėkojame.

Lopšelio-darželio ,,Šilelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žibutė Žilinskienė

eTwinning projektas „Mokausi gamtoje“

Apie projektą

Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Jo metu dalinsimės idėjomis, kad kuo įdomiau ir turiningiau galėtume stebėti, tyrinėti, fiksuoti, fotografuoti gamtą ir jos objektus per visus keturis metų laikus. Patyriminės veiklos pagalba plėtosime vaikų visuminius gebėjimus. Projekto trukmė devyni mėnesiai. Projekto pradžia rugsėjo 12 diena. Mokytojai ir mokiniai pasiūlys įvairias veiklas, išvykas į parką ar kitas lankomas vietas.

Projekto uždaviniai:

atlikti stebėjimus, bandymus, eksperimentus ir kitas veiklas gamtoje, užfiksuojant jos požymius kiekvienu metų laiku.

Tikslai

Projekto tikslas:

1. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis šalimis, dalintis gerąja darbo patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų, siekiant tolimesnės visuminės vaiko ugdymo(si) sėkmės.

2. Patyrimine veikla kaupti gamtos pažinimo patirtį, pastebėti gamtos pokyčius įvairiais metų laikais ir juos užfiksuoti fotoaparatu, ugdyti vaiko norą pažinti, atrasti, pajausti, suvokti.

Oras – puikus, nuotaika – pakili, įspūdžių – daug ir mažiems, ir dideliems. Rudens oras kviečia veikti lauke, grožėtis gamta, aktyviai judėti, pajusti savo kūno galimybes, įvertinti, kaip sekasi draugui. ,,Skruzdeliukų“ ir „Smerfy“ grupių vaikai, vykdant eTwinning projektą, keliavo į Pasakų parką: matavo medžių dydį, rinko gamtinę medžiagą, tyrinėjo spalvas, formas, apžiūrinėjo augančius medelius, susipažino su klevo, liepos ir beržo medžiais. Komentavo, kuo jie skiriasi ir kuo panašūs vieni į kitus. Vaikai pastebėjo medžių lapų formų ir spalvų įvairovę. Buvo ir neatpažintų medžių, kuriuos pasilikome išsiaiškinti kitam kartui. Rudenėjanti gamta ugdytinius stebina ir kartu įkvepia ją stebėti ir tyrinėti, bei užfiksuoti gražius gamtos objektus.

2019 m. Oranžinės šypsenos diena

1 2 3 9