admin

1 2 3 12

Informacija ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams, jei COVID-19 susirgo ugdymo įstaigos ugdytinis ar darbuotojas

 

Laba diena, gerb. Vilniaus lopšelio-darželio „Šilelis“ bendruomenės nariai,

 

informuojame, kad mūsų mokyklos/darželio klasės/grupės mokiniui /vaikui/ darbuotojui (pasirinkti) patvirtintas susirgimas COVID-19 liga. Prašome Jus išlikti ramiems ir pažymime, kad buvo nedelsiant imtasi visų reikiamų saugumo priemonių:

  • individualiai susisiekta su asmenimis, turėjusiais artimą kontaktą su sergančiuoju, t. y. su asmenimis, bendravusiais su sergančiuoju ilgiau nei 15 min. 2 metrų atstumu 72 val. laikotarpiu iki simptomų pradžios arba teigiamo testo rezultato;
  • artimą kontaktą su sergančiuoju turėję asmenys individualiai informuoti ir izoliuojasi;
  • mokyklos/darželio patalpos dezinfekuotos ir gerai išvėdintos;
  • minimai klasei/grupei ugdymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu;
  • aktyviai bendraujama su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Visuomenės sveikatos biuru bei vykdomi visi jų nurodymai ir rekomendacijos.

 

Asmenys, kurie negavo pranešimo, jog turėjo artimą kontaktą su sergančiuoju, yra kviečiami grįžti ir tęsti mokymosi ar darbo procesą. Užtikriname, kad vaikų ugdymo procesas organizuojamas sklandžiai ir laikantis visų saugumo reikalavimų bei rekomendacijų. Situacijai keičiantis, nedelsdami informuosime papildomai.

 

 

Prašome atidžiai stebėti savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuotis su šeimos gydytoju ir likti namie.

 

Kilus klausimams, maloniai kviečiame skambinti lopšelio-darželio administracijai, tel. 8 5 244 4411, 245 9800.

Piešimas ant vandens – tikras stebuklas vaikams

Piešimas ant vandens – ebru – ne vien menas. Šis metodas –  tai vanduo, spalvos ir judesys, kurie panaikina neigiamas emocijas, atpalaiduoja raumenis, kelia gerą nuotaiką. Skambant relaksacinei muzikai, „Skruzdėliukų“ grupės auklėtiniai, kartu su „Spalvų juokas“ meno studijos atstove,  sukūrė metų laikų tema keturis darbelius. Jie buvo skirtingo spalviškumo, įvairių raštų.  Nuostabus rezultatas, nepakartojamos emocijos.

 

Rudenėlio šventė „Skruzdėliukų“ grupėje

Spalio pabaigoje „Skruzdėliukai“ atšventė Rudenėlio šventę neįprastai. Su mokytoja Regina Švench lauke rinko auksinius lapus, stipruolius kaštonus, sportavo ir žaidė. Ypač smagu vaikams buvo  bėgioti  su skėčiais ir vežioti bulves –  kas greičiau? O į grupę atvyko Ruduo (mokytoja Inga Naimušina), atnešė vaisius ir linksmybės. Kartu su muzikos mokytoja Janina Pakalnienė vaikai  dainavo ir šoko. Ruduo žaidė su vaikais, vaidino, o paskui paliko pilną kraitę ir gražias šventės akimirkas.

 

Tėvelių dėmesiui

Gerb. bendruomenės nariai,

Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ ( https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770 ), prašome ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą organizuoti remiantis šiuo teisės aktu (Nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.), kuris reglamentuoja:

2.2.9.1. p. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
Primename, kad vykstant ugdymo procesui, pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neturi būti įleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas.

 

Todėl organizuojant kalėdines šventes būtina laikytis visų saugumo reikalavimų. Susitikimą su Kalėdų seneliu, jei yra toks bendruomenės poreikis, siūlome organizuoti nuotoliniu būdu naudojant skaitmenines platformas. Pabrėžiame, kad organizuojant šventinius renginius, taip pat būtina užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 

Organizuojant šventes prašome laikytis šių pagrindinių principų: * griežtai laikytis grupių izoliacijos ir organizuoti šventę grupėje (jei organizuojama salėje, po kiekvienos grupės renginio salė dezinfekuojama ir išvėdinama); * maksimaliai išnaudoti galimybes šventės organizavimui lauke/pavėsinėje atskiromis grupėmis;* į įstaigas draudžiama kviesti pašalinius asmenis (fotografus, pasakos personažus ir pan.); * šventės organizuojamos tik vaikams (kviesti tėvus draudžiama); * neorganizuoti bendrų renginių, šventinių pietų, kavos pertraukėlių pedagogams bei darbuotojams; * vienoje grupėje dirba tie patys pedagogai ir jų padėjėjas (vengiama personalo kaitos); * laikytis saugumo ir higienos reikalavimų (patalpų valymas, dezinfekcija, vėdinimas, socialinė distancija, atlydintys ir priimantys vaikus dėvi kaukes); * vaikų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas; * karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvauja;* darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai, privalo likti namie ir konsultuotis su šeimos gydytoju; * darbiniai įstaigos pasitarimai, tėvų susirinkimai griežtai organizuojami nuotoliniu būdu.

 

 

 

 

2020 m. Projektas „Emocingas pasaulis“

Socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo projektas „EMOCINGAS PASAULIS“

 

Šiais metais nuo spalio 10 d. iki lapkričio 10 d. lopšelyje-darželyje „Šilelis“ buvo vykdomas, mūsų įstaigos mokytojos Rasos Bakšenskaitės-Jankauskės inicijuotas projektas „Emocingas pasaulis“.

Nuo gebėjimo pažinti emocijas ir jas valdyti, priklauso mūsų elgesys, problemų sprendimo būdų pasirinkimas, lengvesnis įsiliejimas į bendruomeninį gyvenimą ir kartais netgi kiekvienos dienos sėkmė.

Todėl šio projekto tikslas ir buvo – supažindinti vaikus su skirtingomis emocijomis bei lavinti gebėjimą jas atpažinti ir valdyti. Padėti suprasti vaikams, kad visos emocijos yra reikalingos ir svarbios.

Projektas vyko dviem etapais:

  • pirmojo etapo metu pedagogai supažindino vaikus su įvairiomis emocijomis ir jų valdymo būdais, savo pačių pasirinktomis ugdymo formomis;
  • antrojo etapo metu pedagogai kartu su vaikais kūrė metodines ugdymo priemones, emocijų pažinimui ir jų valdymui lavinti.

Visos dalyvių veiklos ir sukurtos priemonės eksponuojamos mūsų įstaigos patalpose.

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠILELIS“ SOCIALINIO-EMOCINIO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROJEKTO „EMOCINGAS PASAULIS“ NUOSTATAI

 

 

 

 

2020 m. Virtuali paroda „Rudens kompozicija“

TĖVELIŲ DĖMESIUI

 

Atkreipiame dėmesį, kad vaikams, kurie turi galimybių likti namuose ir nelankys įstaigos karantino laikotarpiu, mokestis už maitinimą nemokamas, o ugdymo mokestis bus  mokamas įprastai, nes darželiai nėra uždaromi.

 

Šiuo sudėtingu laikotarpiu (atsižvelgiant į įstaigos galimybes), organizuojant vaikų ugdymą, didesnis dėmesys kreipiamas į vaikų fizinį aktyvumą ir todėl kaip įmanoma daugiau laiko bus praleidžiama gryname ore.

 

 

1 2 3 12