admin

1 2 3 9

Stebuklingų žibintų šventė

Lapkričio mėnesį prasideda tamsos metas. Aplink viskas nurimsta, nutyla. Gamta panyra į sapną.

Tamsiuoju laikotarpiu žmonės turėtų gyventi ramiau, daugiau laiko skirti savo vidiniam pasauliui. Žibintų šventė mums visiems primena, kad nors lauke ir tamsu, viduje visada šilta ir šviesu. Viduje – tai sieloje. Sielos šviesa ir yra tikroji Žibinto šviesa, kurią svarbu saugoti, prižiūrėti ir neleisti užgesti.

Rengiantis Žibintų šventei grupėse, vaikai kartu su tėvais gamino žibintus. Žibintų šventės dieną pedagogai: I. Naimušina, I. Rimkevičienė, E. Riabceva, L. Chomič suvaidino vaikams muzikinį spektaklį „Stebuklingas žibintas“. Spektaklio herojai ir vaikai padėjo Peliukui nugalėti Baimę ir atrado stebuklingas lazdeles, kurios apšvies kelią Kalėdų Seneliui. Uždegus žibintus ir suspindus daugybei žiburėlių, darželio salę apgaubė artėjančių Šv. Kalėdų dvasia. Labiausiai vaikams patiko pasišviesti žibintais tamsoje. Po spektaklio visi vaikai gavo Advento dovaneles. Na, o kokia nuostabi buvo ši šventė, galite pamatyti nuotraukose.

2019 m. „Paukštelių“ gr. išvyka į šunelių grožio saloną

Pyragų diena

,,Pyragų dieną“ mūsų grupių vaikučiai aplankė šalia esančius kaimynus: lopšelį-darželį ,,Delfinukas“, ,,Prie pasakų parko“, Karoliniškių seniūniją, sveikatos priežiūros centrą, Karoliniškių pašto skyrių ir priešgaisrinę gelbėjimo stotį. Pavaišinome ne tik mamyčių keptais pyragais, bet ir pasidalinome puikia nuotaika, linkėjimais suteikdami daug džiugių emocijų savo kaimynams.

2019 m. Vykdyta akcija „Padovanok kraujo – išgelbėk gyvybę“

2019 m. Rudenėlio šventė

2019 m. Edukacinė valandėlė „Mokausi rūšiuoti“

2019 m. Civilinės saugos evakuacijos pratybos

Edukacinė valandėlė Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1-osios komandos būstinėje

Lapkričio 6 dieną „Skruzdėliukų“ ir „Smerfy“ grupių ugdytiniai keliavo į šalia darželio įsikūrusią Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1-osios komandos būstinę. Tokios profesijos: gaisrininkas, policininkas, gydytojas populiarios mažųjų tarpe.

Visus sužavėjo uniformuoti gaisrinės pareigūnai, kurie pasitiko vaikus. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1-oji komanda yra seniausia mūsų mieste ir turi savo istoriją bei tradicijas. Didelį įspūdį visiems paliko gaisrinės automobiliai ir juose esanti įranga. Vaikai turėjo progą pakelti ir palaikyti įrankius, kuriais naudojasi gaisrininkai gelbėdami žmones, matavosi gaisrininkų šalmus ir netgi sėdėjo gaisrininkų mašinoje. Ekskursijos metu daug dėmesio buvo skirta saugiam elgesiui su ugnimi, ant ledo, vandenyje.

Lapkričio 6 diena kaip tik sutapo su Pyragų diena, todėl ta proga „Smerfy“ ir „Skruzdėliukų“ grupės vaikai pavaišino ne tik draugus, bet ir kaimynus-gaisrininkus. Vaikai padovanojo savo kūrybos darbelį, o didvyriai gaisrininkai parodė mums savo mašinas, inventorių, papasakojo, kaip saugiai elgtis.

Dėkojame visam Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1-osios komandos kolektyvui už puikią ekskursiją ir už tai, kad dažnai, rizikuodami savo gyvybėmis, gelbėja žmones.

Projektas „Rudens koliažas“

2019 m. spalio mėnesį Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Šilelis“ buvo vykdomas projektas ,,Rudens koliažas“. Visų darželio grupių vaikai drauge su savo mokytojomis, vykdė inovatyvias veiklas lauko erdvėse ir dalinosi idėjomis bei patirtimi tarpusavyje. Džiaugiamės įgyvendintų idėjų įvairumu ir dėkojame visiems dalyvavusiems projekte.

eTwinning projektas „Mokausi gamtoje“

Apie projektą

Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Jo metu dalinsimės idėjomis, kad kuo įdomiau ir turiningiau galėtume stebėti, tyrinėti, fiksuoti, fotografuoti gamtą ir jos objektus per visus keturis metų laikus. Patyriminės veiklos pagalba plėtosime vaikų visuminius gebėjimus. Projekto trukmė devyni mėnesiai. Projekto pradžia rugsėjo 12 diena. Mokytojai ir mokiniai pasiūlys įvairias veiklas, išvykas į parką ar kitas lankomas vietas.

Projekto uždaviniai:

atlikti stebėjimus, bandymus, eksperimentus ir kitas veiklas gamtoje, užfiksuojant jos požymius kiekvienu metų laiku.

Tikslai

Projekto tikslas:

1. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis šalimis, dalintis gerąja darbo patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų, siekiant tolimesnės visuminės vaiko ugdymo(si) sėkmės.

2. Patyrimine veikla kaupti gamtos pažinimo patirtį, pastebėti gamtos pokyčius įvairiais metų laikais ir juos užfiksuoti fotoaparatu, ugdyti vaiko norą pažinti, atrasti, pajausti, suvokti.

Oras – puikus, nuotaika – pakili, įspūdžių – daug ir mažiems, ir dideliems. Rudens oras kviečia veikti lauke, grožėtis gamta, aktyviai judėti, pajusti savo kūno galimybes, įvertinti, kaip sekasi draugui. ,,Skruzdeliukų“ ir „Smerfy“ grupių vaikai, vykdant eTwinning projektą, keliavo į Pasakų parką: matavo medžių dydį, rinko gamtinę medžiagą, tyrinėjo spalvas, formas, apžiūrinėjo augančius medelius, susipažino su klevo, liepos ir beržo medžiais. Komentavo, kuo jie skiriasi ir kuo panašūs vieni į kitus. Vaikai pastebėjo medžių lapų formų ir spalvų įvairovę. Buvo ir neatpažintų medžių, kuriuos pasilikome išsiaiškinti kitam kartui. Rudenėjanti gamta ugdytinius stebina ir kartu įkvepia ją stebėti ir tyrinėti, bei užfiksuoti gražius gamtos objektus.

1 2 3 9