admin

1 2 3 8

2019 m. „Šilelio“ daržo gėrybės

2019 m. Vaikų gynimo diena su Kapitonu Flintu

2019 m. Sportinės varžybos „Spindulio“ progimnazijoje

eTwinning projektas „Atstumas draugystei ne kliūtis“

Lopšelio-darželio „Šilelis“ „Skruzdėliukų“ grupė ir mokyklos-darželio „Saulutė“ „Pelėdžiukų“ grupė kūrė bendrą eTwinning projektą, kurio tikslai – plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą, plėsti vaikų akiratį, skatinti draugiškumą. Vaikai siuntė vieni kitiems elektroninius ir popierinius laiškus, nuotraukas bei piešinius, o edukacinės ekskursijos metu susipažino su pašto skyriaus darbo veikla.

Velykų tradicijų vakaras su tėveliais

Balandžio 15 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Šilelis“ lenkų grupės „Smerfy“ vaikai pasikvietė savo namiškius į darželio-lopšelio salę pabūti kartu ir prisiminti Velykų papročius.

Tą dieną vaikai kartu su tėveliais, seneliais dainavo lenkų liaudies dainas, minė mįsles, prisiminė papročius ir prietarus, šoko lenkų liaudies šokius ir žaidė lenkų liaudies žaidimus. Visiems buvo linksma ir smagu.

eTwinning projektas „Miestas mano akimis“

Mūsų darželio „Smerfy“ ir „Skruzdeliukai“ grupės dalyvauja eTwinning projekte „Miestas mano akimis“, kurio tikslas pažinti ir gilinti žinias apie gimtąjį miestą, puoselėti patriotiškumą.

Balandžio 16 dieną „Skruzdėliukų“  ir „Smerfy“ grupių vaikai vyko į edukacinę ekskursiją prie Televizijos bokšto. Apsilankėme atmintinose vietose. Vaikai klausėsi pasakojimo apie bokšto statybą, Sausio 13-osios įvykius.

Edukacinės pamokos metu vaikai daug sužinojo, patyrė įspūdžių.

2019 m. Velykų smagumai kiemelyje

2019 m. Palangė sužaliavo Velykų medeliais

1 2 3 8