Menu Close

Specialistų paslaugos

TĖVAMS (GLOBĖJAMS) APIE SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VAIKUS (IKI 7 M.) BEI PAGALBOS GALIMYBES VAIKUI/ŠEIMAI VILNIAUS MIESTE

Lankstinukas tėvams

 

LOGOPEDO PASLAUGOS:

Logopedas įstaigoje dirba 5 darbo dienas per savaitę, teikia paslaugas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Logopedas padeda vaikams šalinti ar sušvelninti kalbėjimo, garso tarimo, balso ir komunikacijos sutrikimus.

Logopedo veiklos funkcijos:

 • teikti kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos sutrikimų;
 • dalyvauti teikiant bendras specialistų komandos konsultacijas, kurių metu aptariami vaikai, turintys kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimų;
 • dirbti kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimų prevencijos srityje;
 • konsultuoti vaikus kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ar komunikacijos sutrikimo atvejais;
 • sudaryti individualias kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo programas;
 • ugdyti kalbos gramatinį taisyklingumą bei rišliąją kalbą;
 • ugdyti kalbėjimo intonaciją, tempą bei ritmą;
 • šalinti arba sušvelninti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • gilinti žodžių garsų analizės ir sintezės įgūdžius;
 • turtinti pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną;
 • mokyti tarti gimtosios kalbos garsus pagal specialias metodikas ir įvertinti jų tarimą skiemenyse, žodžiuose bei rišlioje kalboje;
 • lavinti kalbėjimo procese dalyvaujančių organų judesius, balso stiprumą, aiškumą, melodingumą, girdimąjį suvokimą;
 • mokyti taisyklingo kalbinio kvėpavimo;
 • skatinti ir aktyvinti kalbos supratimą bei gebėjimą kalbėti;
 • lavinti sensorinius pojūčius, skatinant bendrą lytėjimo, emocijų, regos, klausos, kalbos bei motorines funkcijas;
 • ugdyti visus kalbos lygmenis ir pažinimo procesus;
 • pasirinkti logopedinės veiklos organizavimo būdus, formas ir priemones, neprieštaraujančias bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams;
 • laikytis profesinės etikos principų, gerbti vaikų teises;
 • bendrauti su įstaigą lankančiais vaikais remiantis tarpusavio supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais;
 • teikti konsultacijas bei rengti rekomendacijas darbui namuose vaikų artimiesiems;
 • tvarkyti ir saugoti logopedo kabineto įrangą ir darbo priemones bei rūpintis jų atnaujinimu ir papildymu;
 • analizuoti savo veiklą, vertinti rezultatus ir su jais supažindinti įstaigos vadovybę;
 • tvarkyti visus reikalingus darbui dokumentus ir pateikti reikalaujamą ataskaitą įstaigoje nustatyta tvarka;
 • dalyvauti įstaigos susirinkimuose, posėdžiuose, organizuoti ir/ar dalyvauti įvairiuose renginiuose, talkose, seminaruose ir pan.
Skip to content