eTwinning projektas „Atstumas draugystei ne kliūtis“

Lopšelio-darželio „Šilelis“ „Skruzdėliukų“ grupė ir mokyklos-darželio „Saulutė“ „Pelėdžiukų“ grupė kūrė bendrą eTwinning projektą, kurio tikslai – plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą, plėsti vaikų akiratį, skatinti draugiškumą. Vaikai siuntė vieni kitiems elektroninius ir popierinius laiškus, nuotraukas bei piešinius, o edukacinės ekskursijos metu susipažino su pašto skyriaus darbo veikla.